Over ons

PerspektieV is een organisatie die is ontstaan uit jarenlange ervaringen vanuit de intensieve jeugdzorg en onderwijs. We bieden jongeren perspectief door ze te ondersteunen bij effectief gedrag en indien van toepassing bij het behalen van een diploma. Jongeren leren reflecteren op hun eigen gedrag. We ondersteunen jongeren tot effectief gedrag, zodat ze hun doelen kunnen behalen.

 

PerspektieV zet zich in voor jongeren vanuit, "het opnieuw" maar vooral vanuit een ander oogpunt kijken naar de jongeren die bij ons "aankloppen". PerspektieV richt samen met jongeren en ouders trajecten in vanuit woningen waar 6 tot 8 jongeren met begeleiding verblijven. Tijdens de begeleiding werken de hulpverleners samen met de jongeren aan ontwikkellijnen.

 

Binnen de woonvorm zijn er diverse momenten waarbij er door middel van intensieve begeleiding ondersteund wordt bij het leren in het kader van de opleiding. Docenten of coaches van PerspektieV begeleiden de jongeren bij het plannen en maken van huiswerk en verzorgen lessen die ondersteunend zijn bij de opleiding die er gevolgd wordt. Er wordt intensief samen gewerkt met het reguliere onderwijs. Dit houdt concreet in dat er veel contact is met de leerkrachten/mentoren van de school waar het onderwijs gevolgd wordt.

Reserveren?
T. 0514 70 02 07
Stuur een app'je
De Wildeman
Gezellig en héérlijk eten in hartje Lemmer
online
Waarmee kunnen we u helpen?
12:18